моб.: (063) 320-69-94
тел. (044) 360-35-50
Юридическая компания
"ЮР ПЕРСПЕКТИВА"

Юридична допомога в галузі ліцензування та отримання дозволу

   Для успішного початку підприємницької діяльності обов’язковими умовами є: повна реєстрація підприємницької діяльності та оформлення ліцензії, яка буде підтверджувати Ваше право на проведення певного зазначеного виду господарської діяльності на протязі визначеного часу при умові повного дотримання всіх чітко визначених ліцензійних вимог.

   Якщо Ваша підприємницька діяльність підлягає ліцензуванню, але Ви здійснюєте її без ліцензії, то в такому випадку вступає в дію відповідальність, яка передбачає  адміністративний штраф розміром від 3 до 8 нмдг (відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

   Ліцензія може бути анульованою при передачі її оригіналу, копії іншій фізичній або юридичній особі з метою здійснення господарської діяльності.

 

Найпоширеніші види діяльності, які підлягають ліцензуванню:

 

 • ліцензія на аптеку;
 • ліцензія на будівництво;
 • пожежні ліцензії;
 • ліцензування туристичної діяльності;
 • ліцензія на дорогоцінні метали;
 • медична ліцензія;
 • імпорт, експорт алкоголю і тютюну;
 • працевлаштування за кордоном;
 • ліцензія на агрохімікати та пестициди;

 

Перелік документів для отримання ліцензії:

 

 • документи, які підтверджують наявність освіти, кваліфікації, а також певного досвіду роботи на посаді директора або працюючого на підприємство персоналу;
 • довідки та узгодження профільних державних органів;
 • документи, які підтверджують наявність власного або орендованого приміщення та необхідного обладнання для повноцінної роботи підприємства;
 • статут, установчий договір (якщо є в наявності), протокол засідання ТОВ або ухвалене рішення про створення ПП, свідоцтво про державну реєстрацію приватного підприємця без утворення юридичної особи, довідка про внесення до Єдиного державного реєстру, довідка з ДПІ форми 4-ОПП;
 • інші документи, необхідні для отримання ліцензії та здійснення діяльності, що ліцензується.

 

   На сьогодні важливою процедурою для ведення медичної практики є отримання медичної ліцензії. Рішення щодо видачі ліцензії на ведення медичної практики приймається у випадку відсутності зауважень щодо наданого пакету документів за результатами проведеної спеціальної та правової експертизи на протязі терміну не більше, ніж 30 днів із дня проходження реєстрації заяви та подання необхідних документів.

   При появі негативного експертного висновку особі, яка бажає отримати даний вид ліцензії в межах 30-ти днів письмово повідомляють про виникнення відмови у наданні даної ліцензії із чітким зазначенням причин чи підстав відмови.

    Медична ліцензія втрачає свою силу після закінчення строку її дії, скасування у визначеному порядку державної реєстрації або у разі припинення своєї діяльності суб'єктом підприємницької діяльності. Термін дії ліцензії - три роки.

 

   Крім оформлення та отримання ліцензій, не менш суттєвим питанням є отримання дозволу на певний вид діяльності.

   Дозвіл - це документ, який видається спеціально уповноваженим органом державної виконавчої влади із питань державного експортного контролю. Існують різні види дозволів, зокрема: дозвіл на зброю, дозвіл на викиди забруднюючих речовин, дозвіл на відходи, дозвіл на виконання робіт, дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, дозвіл на викиди, дозвіл на будівництво, дозвіл на розміщення відходів, дозвіл на водокористування, дозвіл на спеціальне водокористування та інші.

   Дозвіл на будівництво - це такий документ, який оформляється при будівництві нового будинку (добудови), переплануванні квартири чи реконструкції окремого нежитлового приміщення. Видачею дозволів на цей вид діяльності займається інспекція ДАБК.

 

Порядок видачі дозволу на будівництво

   Даний дозвіл видається на основі таких документів: письмової заяви забудовника, наявності документу про право на землекористування, наявності дозволів на будівництво, пред’явлення проектної документації, яка містить штамп узгодження місцевим органом із справ містобудування і архітектури, наявності документу про передплату виконавця робіт та подання наказу про його призначення у випадку будівництва особливим підрядним способом.

Термін розгляду документів індивідуальних забудовників в інспекції держархбудконтролю не має перевищувати 15-ти днів.

 

Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

   Процедура отримання даного дозволу складається з двох етапів: процесу розробки необхідної проектної документації та її узгодження у визначених державних органах. Крім цього розробка проектної документації також включає кілька етапів, основними з них є: інвентаризація викидів забруднюючих речовин і обґрунтування обсягів викидів речовин в повітря. Від рівня якості виконання інвентаризації залежить повне врахування джерел викидів та коректність оцінки якісного та кількісного складу викидів.

 

   Дозвіл на спеціальне водокористування оформляється у разі подання у відповідні інстанції з метою обґрунтування того, що вода є дійсно дуже необхідною для даного водокористувача. Важливим є повне узгодження документу із відповідними державними органами.

 

   Всі підприємства, які займаються господарською діяльністю, пов’язаною із роботами підвищеної небезпеки повинне мають оформити дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, який є суттєвою гарантією безпеки праці всіх працівників на підприємстві. Майже всі види робіт, які пов’язані із веденням будівництва, реконструкцією та ремонтом належать до групи робіт підвищеної небезпеки.

 

Дозвіл на зброю

   Для оформлення дозволів на придбання зброї, її реєстрації та перереєстрації слід звернутися до підрозділів дозвільної системи МВС України.

 

Порядок видачі дозволу на зброю

 

Необхідне надання таких документів:

 • заповненої картки-заяви особи;
 • оформленого письмового клопотання з питання видачі дозволу на ім'я керівника органу внутрішніх справ;
 • копії договору страхування;
 • медичного висновку медичного закладу про повну відсутність протипоказань, які можуть перешкоджати придбанню даного виду зброї;
 • довідки про володіння знаннями із матеріальної частини зброї, чіткого знання правил поводження з нею та принципів застосування;
 • платіжного доручення (квитанції) від установи банку про оплату послуг за видачу такого дозволу;
 • довідки про наявність чи відсутність судимості.

‹‹ к списку статей

Нравится